wzór pisma o szkodzie w mieszkaniu

cudzechwalicie-swegonieznacie

Temat: zerwanie umowy
Tu masz część tekstu Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (a nie KC jak mi się wydawało porzednio). USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.1) (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Rozdział 1 Umowy zawierane poza lokalem ... jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu. tezy z piśmiennictwa Art. 2. 1. (1) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od ... nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. tezy z piśmiennictwa Art. 3. 1. Kto zawiera z konsumentem umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, powinien przed jej zawarciem poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, i wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby); obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. 2. Konsument, na żądanie przedsiębiorcy, poświadcza na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. tezy z piśmiennictwa Art. 4. Jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu, o którym...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=23116Temat: kaczyzm
lub "papież". jak scharakteryzować to pismo? racjonalne, czy bolszewickie? ps. czy ktoś odwiedzał stronę posła Nowaka? podzieli się z nami wrażeniami? http://www.raportnowaka.pl/
Źródło: ww.orientacja.pl/viewtopic.php?t=7386


Temat: Kim są II owce ?? O jakich II owcach mówił Jezus??
owoc z nich spożywać.(22) Nie będą zaś już budować mieszkań dla innych i pól nie będą uprawiać po to, by obcy z nich żyli. Bo lud żył będzie tak długo, jak ... „Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.(22) Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu; i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce.(23) Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić dzieci na zgubę, bo ... Iz 65:21-24 Bw „Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.(22) Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny ... już ich wysłucham.” Szkoda ,że zapomniałeś o jednej rzeczy: Iz 65:20-26 Br „Nie będzie już noworodków, które by parę dni żyły, ani starców, którzy by nie dopełnili lat swoich. Umierać mając ... zaś już budować mieszkań dla innych i pól nie będą uprawiać po to, by obcy z nich żyli. Bo lud żył będzie tak długo, jak najstarsze drzewa, a moi wybrani korzystać ... będzie znakiem klątwy.(21) Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.(22) Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu; i moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce.(23) Nie będą się trudzić na próżno ani płodzić dzieci ... plony.(22) Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co ... jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan.” Gdzie tu masz nieumieralność?!?!? Kpisz sobie? Pisma nie umiesz...
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=1709


Temat: Jak uzyskać pomoc z MOPS do 6 tys., 20 tys., 100 tys.
o nazwie "Dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu)" (Wzór w załączeniu) - musimy udzielić informację o uzyskiwanych dochodach ale nie ma konieczności udokumentowania tych dochodów. MOPS ... w/w kwoty są maksymalnymi mogą więc być obniżone 5. Informacje dotyczące pomocy do 20 tysięcy złotych Pomoc jest z przeznaczeniem na: - koszty remontu budynku/mieszkania (tj. materiały i robociznę) - koszty...
Źródło: biezanow.112.com.pl/viewtopic.php?t=3


Podstrony
Powered by WordPress, © cudzechwalicie-swegonieznacie